Hjälp för ridcentret

1 / Skapa och driv ditt ridcenter

> 1.1 - Allmänt

centreequestre

Skapa och sköt ditt ridcenter för att:

 • Välkomna inackorderade hästar
 • Erbjuda betesmark
 • Odla många produkter
 • Tillverka användbara föremål till ditt ridcenter och dina avelsgårdar
 • Skapa och sköta dina tävlingar

Du får tillgång när du slutför målen som uppfödarlärling.

> 1.2 – Placering

När du skapar ditt ridcenter måste du välja var du vill att det ska placeras. Det finns 3 möjliga lägen:
 • Skogen
 • Stranden
 • Bergen
Beroende på var ditt ridcenter är placerat kommer dina inackorderade hästar utvecklas snabbare när de genomför vissa ridturer:
 • Skogsturer om ditt center är placerat i skogen
 • Strandturer om ditt center är placerat på stranden
 • Bergsturer om ditt center är placerat i bergen
Dessutom har varje plats för ridcentret en särskild resurs som du kan få från uppdragen som slutförs av dina inackorderade. Dessa resurser ger dig möjlighet att tillverka de flesta av föremålen som säljs i butiken.
LägeResurser
localisationforetSkogressourceboisTrä
localisationmontagneBergressourceferJärn
localisationplageStrandressourcesableSand

> 1.3 – Butiken

I butiken hittar du allt som behövs för att driva ditt ridcenter utspridda över de olika avdelningarna:

 • Förbättringar är det ställe där du kan hitta föremål som förbättrar dina ängars produktion, eller som gör dina boxar bekvämare
 • Jordbruk är det ställe där du köper frön och gödningsmedel för att använda på dina ängar när du odlar grödor
 • Resurser är det ställe där du kan köpa alla ingredienser som krävs för att driva ditt ridcenter. Här kan du också köpa strö till dina boxar
 • Foder och Utrustning är det ställe där du kan köpa foder och utrustning och sedan göra det tillgängligt till dina inackorderade istället för att använda det på dina egna hästar

Boxar, verkstäder, ängar och växthus kan köpas från sidan där de används. Kapplöpningsbanor och kalvar (beroende på vad ditt ridcenter är specialiserat på) köps från tävlingssidan.

På butikssidan kan du titta på ditt förråd eller sälja föremål om du vill det. Du kan dock inte sälja tävlingsbanor, boxar, ängar, växthus eller verkstäder där.

> 1.4 – Boxar

box 2**

Du kan husera en inackorderad per box. Antalet boxar som du kan köpa från butiken bestäms av hur länge du har spelat Howrse. Du kan köpa en box för två dagars senioritet. Om du bygger dem i verkstaden kan du dock skaffa dig så många boxar som du vill.

Det finns olika boxar med olika storlekar. Större boxar ger mer moral till de inackorderade när de vaknar eftersom de är mer bekväma för hästarna.
Boxkvaliteten påverkar också ditt ridcenters prestige.

Bäddar

Du behöver strö i dina boxar för att ha en häst eller ponny. Gå till ridcentrets butik för att köpa strö. Så fort strö finns i förrådet visas det till höger om butiksidan i ditt förråd. Gå till sidan för boxarna och välj det strö som du vill använda. Du kan bara välja det strö som du har tillräckligt av i ditt förråd.

När du köper en ny box ingår strö med den strötyp som du har valt för ditt ridcenter.

Ströet i boxar där det finns någon inackorderad kan bli för gammalt. Efter 7 dagar tas det automatiskt bort under webbplatsens dagliga uppdatering klockan 04:00, och byts ut mot rent strö om det finns tillräckligt i ditt förråd. Om du inte har tillräckligt med strö kommer inget strö att finnas i boxarna och då sjunker din prestige. Se till att kontrollera ditt förråd.

Ströet som du väljer för dina boxar påverkar även dina inackorderade. Ju bättre ströt som används i en box är, desto mer energi får hästen och desto mindre moral förlorar den när den är där.

Reparationer

Dina upptagna boxar slits med 1% varje dag. Du måste reparera dem innan de når 100% utslitning.

En reparer-ikon visas bredvid hur sliten boxen är och kan användas för att reparera den. Kostnaden för att reparera en box beror på hur sliten boxen är, boxens kvalitet och förbättringarna som är tillgängliga för den.

Om du inte reparerar en box kommer den inte kunna användas när den når 100% utslitningsgrad och då slutar den räknas i din ridcenterprestige. Om en häst var inackorderad där kommer den inte att få vara kvar. Ditt equus-saldo debiteras då de återstående kostnaderna för inackordering för att återgälda hästens ägare. Du kan reparera en box när du vill för att locka inackorderade till ditt ridcenter igen.

Reservationer

Om du vill spara en eller flera boxar åt en specifik spelares hästar kan du enkelt reservera en eller flera boxar genom länken ”reservera denna box”.

> 1.5 – Ängar

Land mediumstor äng

Du måste köpa ängar från ridcentrets butik. Dessa ängar används som betesmark för dina inackorderade hästar och för att odla. Detta är viktigt för att få inkomster. Ängar som säljs i butiken har olika landyta.

Bördighet är mycket viktigt eftersom det avgör avkastningen av dina grödor. Den tas med i beräkningen av kvaliteten på dina ängar på din ridcentersida och hästarna som placeras på en bördigare äng äter mer gratis foder. Den sista punkten påverkar utgifterna för ägarna som inackorderar sina hästar på ditt ridcenter.

Vare sig du gör en äng till betesmark, mark för kor eller för att odla grödor på den kommer den förlora bördighet när den används.Du behöver lägga ängen i träda för att den ska kunna återfå bördigheten.

En ängs bördighet ökar med 1% för varje dag den ligger i träda på våren eller hösten, med 3% på sommaren, och med 0,2% på vintern. Mark som ligger i träda på vintern ökar endast något i bördighet.

Betesmarker för inackorderingar

Din betesmarks storlek måste vara likvärdig med antalet boxar för att nå upp till det som de inackorderade hästarna i ditt ridcenter behöver. Till exempel måste ett center med 10 boxar ha en betesmark på minst storlek 10. Kom ihåg att det är bra att ha fler ängar tillgängliga för att odla på dem eller lägga dem i träda, så att jorden kan vila och återfå sin bördighet.

Jordbruk

Du kan ha 6 ängar där grödor odlas eller där det finns kor när som helst, oavsett storlek på ditt ridcenter eller äng.Möjlighet för skörd och skördens storlek beror på säsong.

Om du har ett växthus kan du så vilka frön du vill oavsett årstid, utan någon gräns utom den för antal grödor till 6 ängar, där växthuset räknas som en äng. Du kan inte odla äpplen eller pass i växthuset.

Ett växthus slits med 1% per dag när det används för att odla grödor.

En reparer-ikon visas bredvid hur slitet växthuset är och kan användas för att reparera det. Kostnaden att reparera ett växthus beror på hur utslitningsgraden och storleken på växthuset. Om du inte reparerar det kommer det inte att kunna användas när du når 100% utslitning, och grödorna som odlas därinne förloras. Du kan reparera ett växthus när som helst för att fortsätta använda det.

Tillgängliga grödor
FrönPlanteringssäsongGrödornas växtperiodSkörd
morotsfrönMorotsfrönVår9 dagar
carotte Morot
vetekornVetekornSommar9 dagar
sonble Vetekli
ressourcepaille Halm
havrekornHavrekornVår11 dagar
avoine Havre
passfrönPassfrönHöst30 dagar
pass Pass
ÄppelfrönÄppelfrönHöstEn skörd varje höst
pomme Äpple
linfrönLinfrönVår8 dagar
ressourcelin Lin
alfalfafrönAlfalfafrönSommar7 dagar
fourrage Foder

Under vintern kan du inte odla något om du inte har ett växthus. Om du har ett kan du gro vad du vill utom äpplen och pass.

För att tjäna pengar kan du sälja dina grödor i butiken.

Du kan också:

 • Göra morötter, havre och foder tillgängligt till dina inackorderade för att få mer prestige
 • du använder vetekli och äpplen för att göra sörp
 • Använda strö och halm i dina boxar

För att börja odla en gröda på ängen:

 • Gå till ridcentret och köp de frön och den gödsel som du behöver
 • gå till ängen
 • om ängen kan användas, klicka på ”Lägg i träda” och sedan på ”Odla”
 • välj de frön och gödsel som du vill använda på ängen
 • bekräfta och sedan börjar grödor växa på ängen!

Observera att användning av gödningsmedel minskar antalet dagar till mognad.

När skördandet är gjort läggs ängen i träda för att låta marken vila. Du kan sedan använda ängen för att odla grödor igen, eller låta hästarna på ditt ridcenter beta på den.

Att föda upp kor

Du kan också föda upp kor på dina ängar och använda dem för att få läder. Antalet ängar där du kan föda upp kor eller odla grödor är begränsat till 6. Så om du redan har 4 ängar eller växthus som du redan odlar grödor på, kan du till exempel bara ha 2 ängar för att föda upp kor på.

Precis som hästar kräver kor ett tunnland var. En liten äng är 5 tunnland stor och kan ha 5 kor.

När man föder upp kor kan man få läder efter 30 dagar. Ängen går sedan i träda och du kan börja föda upp kor igen.

Det finns två typer av kor, och var och en av typerna ger olika mycket läder.

> 1.6 – Verkstäder

Verkstäder låter dig tillverka alla sorters byggnader och de föremål som du behöver på ditt ridcenter eller för avel, förutom resurser och gårdsprodukter. Ditt ridcenter har en liten verkstad när du skapar det. Senare kan du lägga till fler verkstäder, antingen genom att köpa dem eller skapa dem i verkstäder som du redan använder.

Produktion

Antalet verkstäder som du kan använda på samma gång beror på prestigevärdet hos ditt ridcenter:

 • Mellan 0% och 20% prestige: 1 aktiv verkstad
 • Mellan 20% och 40% prestige: 2 aktiva verkstäder
 • Mellan 40% och 60% prestige: 3 aktiva verkstäder
 • Mellan 60% och 80% prestige: 4 aktiva verkstäder
 • Mellan 80% och 100% prestige: 5 aktiva verkstäder

Produktionstid och resurser som krävs beror på vilka föremål som du vill tillverka.

ProduktionResurserVaraktighet
box12 Box 1*ressourcebois Trä x 25
ressourcesable Sand x 25
3 timmar
box16 Box 2**ressourcebois Trä x 500
ressourcesable Sand x 500
2 dagar
box18 Box 3***ressourcebois Trä x 2500
ressourcesable Sand x 2500
8 dagar
atelierpetit Liten verkstadressourcebois Trä x 250
ressourcesable Sand x 250
1 dag
ateliermoyen Medelstor verkstadressourcebois Trä x 1250
ressourcesable Sand x 1250
4 dagar 4 timmar
ateliergrand Stor verkstadressourcebois Trä x 3750
ressourcesable Sand x 3750
12 dagar 12 timmar
serrepetite Litet växthusressourcebois Trä x 50
ressourcesable Sand x 50
5 timmar
serremoyenne Mediumstort växthusressourcebois Trä x 250
ressourcesable Sand x 250
20 timmar
serregrande Stort växthusressourcebois Trä x 2000
ressourcesable Sand x 2000
6 dagar 12 timmar
abreuvoir Vattentrågressourcefer Järn x 1500
3 dagar
douche Duschressourcefer Järn x 2500
5 dagar
tracteur Traktorressourcefer Järn x 2500
5 dagar
auge Fodertrågressourcefer Järn x 1500
3 dagar
brideclassique1x 1* Engelskt tränsressourcefer Järn x 10
ressourcecuir Läder x 90
5 timmar
brideclassique2x 2** Engelskt tränsressourcefer Järn x 20
ressourcecuir Läder x 180
10 timmar
brideclassique3x 3*** Engelskt tränsressourcefer Järn x 80
ressourcecuir Läder x 720
1 dag 16 timmar
selleclassique1x 1* Engelsk sadelressourcefer Järn x 20
ressourcecuir Läder x 230
12 timmar
selleclassique2x 2** Engelsk sadelressourcefer Järn x 40
ressourcecuir Läder x 460
1 dag
selleclassique3x 3*** Engelsk sadelressourcefer Järn x 160
ressourcecuir Läder x 1840
4 dagar
tapisclassique1x 1* engelskt schabrakressourcelin Lin x 20
10 timmar
bande1x 1* Benlindorressourcelin Lin x 10
5 timmar
bonnet1x 1* Luvaressourcelin Lin x 10
5 timmar
cloches Bootsressourcecuir Läder x 500
1 dag
cravache Ridspöressourcecuir Läder x 1000
2 dagar
eperons Sporrarressourcefer Järn x 1500
3 dagar
longe Longerlinaressourcecuir Läder x 1250
5 dagar
crampons Broddarressourcefer Järn x 1750
3 dagar 12 timmar
mash Sörpsonble Vetekli x 500
pomme Äpple x 200
graineslin Linfrön x 100
12 timmar
engraisk 1* gödningsmedelcrottin Spillning x 200
6 timmar
engraissadechir 2** gödningsmedelcrottin Spillning x 400
12 timmar
engraisfumier Gödselcrottin Spillning x 600
ressourcepaille Halm x 200
1 dag 12 timmar
bridewestern1x 1* Westerntränsressourcefer Järn x 10
ressourcecuir Läder x 90
5 timmar
bridewestern2x 2** Westerntränsressourcefer Järn x 20
ressourcecuir Läder x 180
10 timmar
bridewestern3x 3*** Westerntränsressourcefer Järn x 80
ressourcecuir Läder x 720
1 dag 16 timmar
sellewestern1x 1* Westernsadelressourcefer Järn x 20
ressourcecuir Läder x 230
12 timmar
sellewestern2x 2** Westernsadelressourcefer Järn x 40
ressourcecuir Läder x 460
1 dag
sellewestern3x 3*** Westernsadelressourcefer Järn x 160
ressourcecuir Läder x 1840
4 dagar
tapiswestern1x 1* westernschabrakressourcelin Lin x 20
10 timmar
Reparationer

En verkstad slits ut med 1% per dag, vare sig den används eller inte.

En -ikon visas bredvid hur sliten verkstaden är och kan användas för att reparera den. Kostnaden för att reparera en verkstad beror på verkstadens storlek och utslitningsgrad.

Om du inte reparerar en verkstad kommer den att bli oanvändbar efter att du nått 100% utslitningsgrad, och pågående produktion förloras. Du kan reparera verkstaden när som helst för att fortsätta använda den.

2 / Få ditt ridcenter att blomstra

> 2.1 - Inackorderingar

Kostnad för inackordering

Ditt ridcenter kan välkomna inackorderade hästar. Du kan välja inackorderingskostnaden per natt och häst via ditt centers hantering. Denna kostnad måste ligga på mellan 20 equus och 200 equus. Dock betalar du ingenting när du inackorderar dina egna hästar på ditt ridcenter, och ditt center tjänar ingenting.

Lägsta färdighetskrav

Du kan ställa in ett minimumkrav på färdighetsnivå för de hästar som är inackorderade på ditt center. Detta görs i ridcentrets förvaltning. Endast hästar med denna minimala färdighetsnivå kan registreras hos ditt center. Observera dock att detta även gäller avlare som du har reserverat en box åt. Om deras häst inte följer minimumkraven som du har lagt fram kommer de inte kunna registrera med ditt ridcenter.

Inackorderingstidens slut

När inackorderingstiden är slut lämnar de inackorderade ridcentret precis efter den dagliga uppdateringen klockan 04:00.

Förlänga en vistelse

Håll utkik efter nyheter som kommer regelbundet i din förvaltning. Där hittar du förfrågningar om förlängning av inackorderingstiden från avlare som har en häst som är inackorderad på ditt center, och du kan antingen acceptera eller neka dessa förfrågningar.

Inackorderingars inverkan på prestige

Hästarna som du huserar påverkar naturligtvis ditt center efter antal, men också efter deras bästa färdighet.

> 2.2 – Fördelar för de inackorderade

Du kan göra utrustning och foder tillgängligt för dina inackorderade från ditt ridcenters kontor.
När du gör en av dessa produkter tillgängliga kan de inackorderade sedan ta för sig av detta föremål, gratis, från ditt förråd under hela deras inackorderingstid.
För att göra en produkt tillgänglig för dina inackorderade måste du ha ett visst antal av den (baserat på antalet boxar i ditt ridcenter) i ditt förråd, och se till att du alltid har tillräckligt i förrådet. Minsta möjliga mängd för varje produkt visas i ditt kontor.

FöremålAntal krävs per box
1* engelsk sadelSadel1
1* engelskt tränsTräns1
1* engelskt schabrakSchabrak1
1* luvaLuva1
1* benlindorLindor1
morotMorot15
sörpSörp15
foderFoder150
havreHavre75

Vidare: för att ett föremål ska visas i listan för ridcentrets förmåner på ridcentrets registreringssida behöver du dubbelt så mycket i ditt förråd som det antal som krävs.

> 2.3 – Förbättringar

Boxförbättringar

För att göra det mer bekvämt för de hästar som är inackorderade på ditt ridcenter kan du skaffa dig förbättringar och placera dessa i boxar som du väljer ut:

 • vattentråg: när hästarna får vatten kommer de som har ett vattentråg i sin box få 4 gånger mer energi och moral än hästar som inte har ett.
 • dusch: när handlingar görs kommer hästar som har en dusch i sin box att spendera 10% mindre energi än hästar som inte har en dusch.

Du kan endast ha en dusch och ett vattentråg per box.

Om du erbjuder duschar och vattentråg ökar prestigevärdet för ditt ridcenter.

Ängsförbättringar

För att förbättra kor och storleken på skörden i ditt ridcenter kan du skaffa förbättringar och lägga till dem på de ängar som du väljer:

 • fodertråg: om du föder upp kor på en äng där det finns ett fodertråg kommer dina kor att producera 30% mer läder.
 • traktor: en traktor på ängen ger 50% bättre produktion på den ängen

Du kan bara ha ett fodertråg och en traktor per äng.

> 2.4 – Uppdrag

lecon

Ditt ridcenter kan erbjuda uppdrag. Ägarna av de hästar som är inackorderade på ditt ridcenter bestämmer om de vill göra dessa uppdrag eller inte.Detta ger dem ett visst antal equus och färdighetspoäng till hästen. Belöningen i equus tas inte ifrån dig, så du behöver inte betala någonting.

Belöningar för uppdragen beror på prestigen hos dina inackorderade på ditt ridcenter. Men antalet uppdrag som ditt ridcenter kan erbjuda för varje dag är obegränsat. Bara vanliga hästar räknas med i beräkningen.

Dessutom får du ett visst antal equus eller resurser beroende på den bästa färdigheten hos hästen, om en av dina inackorderade klarar ett uppdrag. Det är du som bestämmer hur många av uppdragen som kommer att ge equus och hur många som ger resurser från ridcentrets förvaltning. Vilken sorts resurs som man får beror på var ditt ridcenter ligger:

 • Skog: trä
 • Berg: järn
 • Strand: sand

Observera att antalet resurser som du kan få med uppdrag är begränsade av resursutbudet. Detta utbud fylls på varje dag beroende på prestigen på ditt ridcenter och kan inte överstiga 2000 enheter.

När en av dina inackorderade blir klar med ett uppdrag som ger resurser som belöning fördubblas belöningen om en arbetshäst användes.

> 2.5 – Tävlingar

competition

Du kan organisera tävlingar i ditt ridcenter. När de topprankade hästarna på Howrse deltar i dina tävlingar, ökar ditt ridcenters prestige!

Du kan ställa in olika parametrar för att bestämma vilka hästar som har tillgång till din tävling.

Du behöver 5 deltagare för varje tävling. Tävlingar börjar automatiskt ett par minuter efter att registreringarna har stängts. Registreringarna öppnar igen mellan 1 timme och 24 timmar efter att den senaste tävlingen ägde rum, beroende på vilken typ av tävling det är. Så länge som det inte finns några registrerade hästar kan du ändra minimumnivån på banan i dina tävlingar från tävlingssidan i ridcentrets meny.Om din tävling inte har gått av stapeln på mer än 5 dagar kan du ändra den även om det finns registrerade hästar.

Tävlingar för Engelsk ridning

Om ditt ridcenters inriktning är Engelsk ridning kan du hålla i:

 • kapplöpningar (trav eller galopp)
 • fälttävlan
 • hoppningstävlingar
 • dressyrtävlingar

När du håller i fälttävlan, hoppning och dressyrtävlingar måste svårighetsgraden på banan du bygger möta minimumkraven på uthållighet för fälttävlan, hoppning för hoppningstävlingar och dressyr för dressyrtävlingar innan någon häst kan registrera sig.

När du skapar ditt ridcenter får du en liten kapplöpningsbana som du kan använda för att schemalägga ett lopp per dag. Du kan köpa en till kapplöpningsbana från tävlingssidan senare. Alla ridcenter kan ha upp till två kapplöpningsbanor. För att få optimal prestige måste du hålla 2 kapplöpningar och därför även ha 2 kapplöpningsbanor.

Tävlingar för Westernridning

Om ditt ridcenters inriktning är Westernridning kan du hålla i:

 • barrel race
 • cuttingtävlingar
 • trailtävlingar
 • reiningtävlingar
 • western pleasure-tävlingar

När du håller i reining och trailtävlingar måste svårighetsgraden på banan du bygger möta minimumkraven på galopp för reining och dressyr för trailtävlingar innan någon häst kan registrera sig.

Om du vill organisera en tävling i cutting krävs kalvar när du skapar eller ändrar din tävling. När du skapar en tävling får du din första kalv gratis. Antalet kalvar bestämmer hur mycket uthållighet som krävs för de hästar som är med i tävlingen.

Tävlingar för lågnivå-hästar

Du kan göra reservationer för tävlingar som är öppna för lågnivå-hästar. Dina tävlingar ger mer prestige än de som är på samma nivå och öppna för alla hästar, och du vinner 500 equus varje gång dina tävlingar för lågnivå-hästar hålls.

Lågnivå-hästar är hästar som:

 • har färre än 20 vinster
 • inte har några färdigheter över 1830
 • som inte har någon färdighet med en genetisk potential över 2560

Detta värde räknas om varje natt.

> 2.6 – Anställda

Du kan skaffa dig anställda i ditt ridcenter.

Varje anställd ger en bonus till ditt ridcenter medan de är anställda där. Du kan anställa flera olika anställda på samma gång, men du kan inte anställa en och samma anställd flera gånger. Dock kan du förlänga en anställds kontrakt innan det går ut.

Då och då kan du få expertdiplom som du får under begränsad tid. När detta händer blir alla medarbetare som för tillfället är anställda expertanställda medan expertdiplomet är aktivt. Bonusen som de ger till ditt ridcenter fördubblas då.

3 / Gör reklam för ditt ridcenter

> 3.1 – Ridcentrets profil

parchemin

Din information kan ses av alla spelare. Du kan se den i centrets förvaltning. På samma sida kan du skapa ridcentrets presentation, som visas enligt samma princip som din avlarpresentation. Du kan ändra presentationen när du vill.

Du kan också visa alla de övriga centrens uppgifter genom att klicka på deras namn. I dessa uppgifter kan du jämföra ditt center med andra center och på så sätt se var du behöver göra förbättringar så att ditt center kan flytta upp i rankingen.

> 3.2 – Ridcentrets prestige

Ditt ridcenters prestige är en rankning som visar kvaliteten på ridcentret. Ju högre prestigen är desto mer känt blir ditt center och desto fler inackorderade vill komma dit. Se till att du regelbundet kontrollerar ditt ridcenters prestige för att komma upp i rankerna.

Det beror på många faktorer, som är uppdelade i fem huvudområden.

Ridcentrets komfort

Ditt ridcenters komfortnivå mäts genom att titta på boxarnas kvalitet och de tjänster som du gör tillgängliga för dina inackorderade. Den består alltså av:

 • boxarnas storlek
 • strökvalitet
 • om det finns en dusch i boxarna
 • om mat är fritt tillgängligt för de inackorderade (foder, havre, morötter och sörp)
 • Om du har utrustning tillgänglig för dina inackorderade och kvaliteten på denna utrustning (schabrak, sadel, träns, öronluva, lindor)
Ängsprestige

De ängar som dina inackorderade hästar betar på måste vara bördiga och i tillräckligt antal.

Ridcentrets kapacitet

Ju större ditt ridcenter är och ju fler inackorderade det har desto högre blir prestigen. Den perfekta situationen är om du har 100 boxar (ytterligare boxar ökar inte prestigen) med minst 50% av boxarna upptagna.

De inackorderades färdigheter

Självklart påverkar även de hästar som du inackorderar prestigen hos ditt ridcenter. Den bästa färdigheten hos var och en av dem räknas, förutom för specialhästar.

Tävlingar

De fem tävlingar som ditt center kan hålla i påverkar den totala prestigen hos ditt ridcenter. Se till att ta en titt på den prestige som var och en av dem ger.

> 3.3 – Rankningar

Ranking av ridcenter podium

Ridcenter krävs för att spelet skall fungera korrekt. De huserar hästarna och gör att uppfödare kan träna dem. Dessa center har 3 sorters ranking:

 • Prestige
 • antal inackorderade hästar
 • Mest populära ridcenter: denna rankning beräknas utifrån antalet besök av olika spelare under föregående dag. Det är onödigt att besöka en profilsida flera gånger. Bara ett besök räknas.
Ranking av tävlingarna

På denna sida kan du visa rankingen för de mest prestigefyllda tävlingarna, insatssumman och vilka center som anordnar dem.

De bästa hästarna på Howrse tävlar i de här eventen.

För att belöna deras regelbundenhet förlorar tävlingar som har mer än 75% prestige, men som är inaktiva i mer än fem dagar, 1% prestige per dag efter denna period.

> 3.4 – Rosetter

Ridcentrets rosetter

Rosetter är belöningar för hästar som kommer först i vissa tävlingar och ger dig dubbla prispengar! Endast tävlingar med mer än 75% i prestige ger rosetter.

Rosetter är ett bra sätt att få ditt ridcenter att stå ut i mängden, eftersom de visas på en speciell rosettsida för hästar som vunnit dem.

För att aktivera din rosett går du till din tävlingssida.

... eller se svaren på de vanligaste frågorna

När jag registrerade mina hästar i mitt center var inackorderingen gratis när den inte borde varit det!

Inackordering är gratis för dina egna hästar. Det är därmed vanligt att se ”gratis” när du registrerar hästar på ditt eget center. Andra spelare måste betala för att inackordera deras hästar på ditt center.

Flytta upp

Hur reparerar jag en box?

En reparer-ikon kommer fram bredvid förfallrutan på sidan för boxarna .

Flytta upp

Varför kan jag inte köpa en ny box?

Du kan köpa en box per två dagars senioritet. Om du vill veta hur många boxar som ditt ridcenter kan få behöver du dela din tjänstgöringstid med två. Observera att denna restriktion inte gäller för boxar som tillverkats i verkstäder.

Flytta upp

Kan jag sälja tillbaka en äng till butiken?

Nej du kan endast förstöra din äng, men du får inga pengar tillbaka.

Flytta upp

Jag har lagt min äng i träda men bördigheten ökar inte. Varför?

Bördigheten på varje dag en äng ligger i träda ökar med 1% på vår och höst, 3% på sommaren och 0.2% på vintern. Så att lägga en äng i träda på vintern ökar bördigheten väldigt lite.

Flytta upp

Jag kan inte odla mina passgrödor. Varför?

Om du inte kan odla den här speciella plantan betyder det att du inte uppfyllt alla krav.

Du behöver en stor äng, gödsel och självklart 25 passfrön. Glöm inte att du endast kan så grödan när det är höst i spelet, de unga plantorna är nämligen känsliga mot torka likväl som mot frost.

Flytta upp

Min tävling körs inte. Vad kan jag göra?

Se till att svårighetsgraden är rätt jämfört med belöningen. Spelare med bättre hästar registrerar dem inte i tävlingar där de inte kan tjäna mycket pengar. Du kan öka svårighetsgraden när du hållt i tävlingen några gånger. Kom ihåg att en tävling som börjar smått och sedan växer är bättre än en tävling som ingen deltar i...

Flytta upp