Uppfödarhandboken

Uppförandereglerna

För att ge alla som spelar Howrse en trygg, rolig och rättvis spelupplevelse är det viktigt att du känner till vad som är förbjudet och vilka påföljder brott mot reglerna kan få.

I Howrse är följande förbjudet:

Olämpliga bilder och ord

Bilder och ord av sexuell, våldsam, rasistisk, stötande eller hotande karaktär eller som uppmuntrar till våldshandlingar och hat. Att dela länkar till webbplatser med sådana bilder eller ord.

Fusk

Att sälja pass, equus, hästar, föremål och konton. Bedrägerier, lura användare, stjäla konton eller be användare om deras lösenord. Säga upp köpta pass efter att de redan använts för att begå bedrägeri. Skapa flera konton i samma version av spelet. Exploatera delar av Howrse genom att utnyttja buggar eller brister.

Beteende i kommunikationskanaler

Använda språk andra än spelets språk eller sms-språk. Spridning av sexuella, politiska, kränkande eller stötande budskap av något slag. Samma sak gäller innehåll som uppmuntrar till olagliga aktiviteter. Innehåll som kan anses vara spam, massutskick, irrelevant, reklam eller tillkännagivanden (inklusive försäljning och betäckning av hästar). Hot om att anmäla eller bestraffa någon, eller försök att göra moderatorernas jobb.

Brott mot upphovsrättsregler

Stjäla skapelser, bilder eller illustrationer som skyddas av upphovsrätt.