Ridcentrets manual

Hantera ett ridcenter

Skapa och sköt ditt ridcenter för att:

  • Välkomna inackorderade hästar
  • Erbjuda betesmark
  • Odla många produkter
  • Tillverka användbara föremål till ditt ridcenter och dina avelsgårdar
  • Skapa och sköta dina tävlingar

Du får tillgång när du slutför målen som uppfödarlärling.