Ridcentrets manual

Välja läge

När du skapar ditt ridcenter måste du välja var du vill placera det. Det finns tre möjliga lägen:

  • baladeforetSkog
  • ballademontagneBerg
  • baladeplageStrand

Dina inackorderade gör snabbare framsteg under vissa ridturer beroende på ridcentrets läge:

  • under ridturer i skogen om ditt center ligger i skogen
  • under ridturer på stranden om ditt center ligger på stranden
  • under ridturer i bergen om ditt center ligger i bergen

Dessutom har varje plats för ridcentret en särskild resurs som du kan få från uppdragen som slutförs av dina inackorderade. Dessa resurser ger dig möjlighet att tillverka de flesta av föremålen som säljs i butiken.

LägeResurser
localisationforetSkogressourceboisTrä
localisationmontagneBergressourceferJärn
localisationplageStrandressourcesableSand