Ridcentrets manual

Dina hästars boende

Du kan husera en inackorderad per box. Antalet boxar som du kan köpa från butiken bestäms av hur länge du har spelat Howrse. Du kan köpa en box för två dagars senioritet. Om du bygger dem i verkstaden kan du dock skaffa dig så många boxar som du vill.

Det finns olika typer och storlekar av boxar. Större boxar är mer bekväma för dina hästar så att de vaknar upp med hög moral.

Kvaliteten på boxen är också ett viktigt element för ditt ridcenters prestige.

Bäddar

Du behöver strö i dina boxar för att ha en häst eller ponny. Gå till ridcentrets butik för att köpa strö. Så fort strö finns i förrådet visas det till höger om butiksidan i ditt förråd. Gå till sidan för boxarna och välj det strö som du vill använda. Du kan bara välja det strö som du har tillräckligt av i ditt förråd.

När du köper en ny box ingår strö med den strötyp som du har valt för ditt ridcenter.

Ströet i boxarna blir äldre varje gång du använder det. Efter sju dagar tas det bort automatiskt när webbplatsen uppdateras varje dag kl. 04:00. Därefter ersätts det med rent strö från ditt förråd. Om du inte har tillräckligt mycket rent strö i ditt förråd kommer din box att vara utan strö, och ditt ridcenters prestige kommer att minska. Kontrollera ditt lager ofta.

Ströet som du väljer för dina boxar påverkar även dina inackorderade. Ju bättre ströt som används i en box är, desto mer energi får hästen och desto mindre moral förlorar den när den är där.

Reparationer

De upptagna boxarna slits med 1% varje dag. Du måste reparera dem innan de når 100% utslitning.

En reparer-ikon visar bredvid hur sliten boxen är och kan användas för att reparera den. Kostnaden för att reparera en box beror på hur sliten boxen är, boxens kvalitet och förbättringarna som är tillgängliga för den.

Om du inte reparerar en box kommer den inte kunna användas när den når 100% utslitningsgrad och då slutar den räknas i din ridcenterprestige. Om en häst var inackorderad där kommer den inte att få vara kvar. Ditt equus-saldo debiteras då de återstående kostnaderna för inackordering för att återgälda hästens ägare. Du kan reparera en box när du vill för att locka inackorderade till ditt ridcenter igen.

Reservationer

Om du vill spara en eller flera boxar åt en specifik spelares hästar kan du enkelt reservera en eller flera boxar genom länken ”reservera denna box”.