Ridcentrets manual

Jordbruk och betesmark

Land

Du kommer att behöva köpa ängar från ridcenterbutiken. Dessa ängar används som betesmark för dina inackorderade hästar, samt för att utveckla jordbruksaktiviteter som är en viktig inkomstkälla. Ängar som säljs i butiken har olika markytor.

Bördighet är mycket viktigt eftersom det avgör avkastningen av dina grödor. Den tas med i beräkningen av kvaliteten på dina ängar på din ridcentersida och hästarna som placeras på en bördigare äng äter mer gratis foder. Den sista punkten påverkar utgifterna för ägarna som inackorderar sina hästar på ditt ridcenter.

Vare sig du gör en äng till betesmark, odlar grödor eller föder upp kor kommer den förlora bördighet när den används. Du kan öka bördigheten genom att lägga ängen i träda.

En äng får 1% bördighet per dag av mark i träda på våren och hösten, 3% på sommaren och 0,2% på vintern. Därför har mark i träda väldigt låg bördighet på vintern.

Betesmarker för inackorderingar

Arealen för din betesmark måste stämma överens med antalet boxar för att uppfylla behoven hos de hästar som är inackorderade i ditt ridcenter. Till exempel måste ett center med 10 boxar ha betesmark med en areal på minst 10. Det är alltid en bra idé att ha flera ängar tillgängliga så att du kan odla grödor eller lägga en eller flera i träda och låta jorden återhämta sig och återfå bördighet.

Jordbruk

Du kan ha 6 ängar där grödor odlas eller där det finns kor när som helst, oavsett storlek på ditt ridcenter eller äng. Tillgång till grödor och skördens storlek beror på säsong.

Om du har ett växthus kan du så vilka frön du vill oavsett årstid, utan någon gräns utom den för antal grödor till 6 ängar, där växthuset räknas som en äng. Du kan inte odla äpplen eller pass i växthuset.

Ett växthus slits med 1% per dag när det används för att odla grödor.

En reparer-ikon visas bredvid hur slitet växthuset är och kan användas för att reparera det. Kostnaden att reparera ett växthus beror på hur utslitningsgraden och storleken på växthuset. Om du inte reparerar det kommer det inte att kunna användas när du når 100% utslitning, och grödorna som odlas därinne förloras. Du kan reparera ett växthus när som helst för att fortsätta använda det.

Tillgängliga grödor

FrönPlanteringssäsongGrödornas växtperiodSkörd
morotsfrönMorotsfrönVår9 dagar
carotte Morot
vetekornVetekornSommar9 dagar
sonble Vetekli
ressourcepaille Halm
havrekornHavrekornVår11 dagar
avoine Havre
passfrönPassfrönHöst30 dagar
pass Pass
ÄppelfrönÄppelfrönHöstEn skörd varje höst
pomme Äpple
linfrönLinfrönVår8 dagar
ressourcelin Lin
alfalfafrönAlfalfafrönSommar7 dagar
fourrage Foder

Under vintern kan du inte odla något om du inte har ett växthus. Om du har ett kan du gro vad du vill utom äpplen och pass.

För att tjäna pengar kan du sälja dina grödor i butiken.

Du kan också:

  • Göra morötter, havre och foder tillgängligt till dina inackorderade för att få mer prestige
  • du använder vetekli och äpplen för att göra sörp
  • Använda strö och halm i dina boxar
För att använda en äng till att odla grödor:
  • gå till ridcentrets butik för att köpa frön och gödningsmedel som du vill använda
  • gå till ängssidan
  • om ängen redan är en betesmark klickar du på "Träda" och sedan på "Gröda"
  • välj frön och gödningsmedel för den här ängen
  • godkänn. Nu är ängen redo att odla grödor på!

Observera att användning av gödningsmedel minskar antalet dagar till mognad.

När skördandet är gjort läggs ängen i träda för att låta marken vila. Du kan sedan använda ängen för att odla grödor igen, eller låta hästarna på ditt ridcenter beta på den.

Att föda upp kor

Du kan också föda upp kor på dina ängar och använda dem för att få läder. Antalet ängar där du kan föda upp kor eller odla grödor är begränsat till 6. Så om du redan har 4 ängar eller växthus som du redan odlar grödor på, kan du till exempel bara ha 2 ängar för att föda upp kor på.

Precis som hästar kräver kor ett tunnland var. En liten äng är 5 tunnland stor och kan ha 5 kor.

När man föder upp kor kan man få läder efter 30 dagar. Ängen går sedan i träda och du kan börja föda upp kor igen.

Det finns två typer av kor, och var och en av typerna ger olika mycket läder.