Ridcentrets manual

De inackorderade

Kostnad för inackordering

Ditt ridcenter kan välkomna inackorderade hästar. Du kan välja inackorderingskostnaden per natt och häst via ditt centers hantering. Denna kostnad måste ligga på mellan 20 equus och 200 equus. Dock betalar du ingenting när du inackorderar dina egna hästar på ditt ridcenter, och ditt center tjänar ingenting.

Lägsta färdighetskrav

Du kan ställa in ett minimumkrav på färdighetsnivå för de hästar som är inackorderade på ditt center. Detta görs i ridcentrets förvaltning. Endast hästar med denna minimala färdighetsnivå kan registreras hos ditt center. Observera dock att detta även gäller avlare som du har reserverat en box åt. Om deras häst inte följer minimumkraven som du har lagt fram kommer de inte kunna registrera med ditt ridcenter.

Inackorderingstidens slut

När inackorderingstiden är slut lämnar de inackorderade ridcentret precis efter den dagliga uppdateringen klockan 04:00.

Förlänga en vistelse

Håll utkik efter nyheter som kommer regelbundet i din förvaltning. Där hittar du förfrågningar om förlängning av inackorderingstiden från avlare som har en häst som är inackorderad på ditt center, och du kan antingen acceptera eller neka dessa förfrågningar.

Inackorderingars inverkan på prestige

Hästarna du inackorderar påverkar såklart också ditt center, beroende på hur många du har och deras bästa färdigheter.