Ridcentrets manual

Uppdragen

Ditt ridcenter kan organisera uppdrag. Det är upp till uppfödarna till hästarna som du inackorderar att bestämma om du ska organisera ett uppdrag på ditt ridcenter eller inte. Det är ett sätt för dem att tjäna en visst antal equus och färdighetspoäng till sin häst. Detta tas inte från dig, så du behöver inte betala något.

Belöningar för uppdragen beror på prestigen hos dina inackorderade på ditt ridcenter. Men antalet uppdrag som ditt ridcenter kan erbjuda för varje dag är obegränsat. Bara vanliga hästar räknas med i beräkningen.

Dessutom får du ett visst antal equus eller resurser beroende på den bästa färdigheten hos hästen, om en av dina inackorderade klarar ett uppdrag. Det är du som bestämmer hur många av uppdragen som kommer att ge equus och hur många som ger resurser från ridcentrets förvaltning. Vilken sorts resurs som man får beror på var ditt ridcenter ligger:

  • Skog: trä
  • Berg: järn
  • Strand: sand

Observera att antalet resurser som du kan få med uppdrag är begränsade av resursutbudet. Detta utbud fylls på varje dag beroende på prestigen på ditt ridcenter och kan inte överstiga 2000 enheter.

När en av dina inackorderade blir klar med ett uppdrag som ger resurser som belöning fördubblas belöningen om en arbetshäst användes.