Ridcentrets manual

De anställda

Du kan skaffa dig anställda i ditt ridcenter.

Varje anställd ger en bonus till ditt ridcenter medan de är anställda där. Du kan anställa flera olika anställda på samma gång, men du kan inte anställa en och samma anställd flera gånger. Dock kan du förlänga en anställds kontrakt innan det går ut.

Då och då kan du få expertdiplom som du får under begränsad tid. När detta händer blir alla medarbetare som för tillfället är anställda expertanställda medan expertdiplomet är aktivt. Bonusen som de ger till ditt ridcenter fördubblas då.