Ridcentrets manual

Centrets forum

Som ett ridcenters direktör har du även ett forum. Du kan ändra tillgången till forumet som du önskar. Antingen kan endast användare som har en häst inackorderad på ditt ridcenter få tillgång till det eller så kan alla på Howrse få tillgång.

Forumet är ditt ansvar. Du är moderator och det är upp till dig att få liv i det. Du kan skapa och konfigurera ditt forum på administrationssidan för ditt ridcenter.

Ett ridcenterforum som är öppet för alla uppfödare kan man nå via det centrets uppgifter.