Ridcentrets manual

Centrets sida

Din information kan ses av alla spelare. Du kan se den i centrets förvaltning. På samma sida kan du skapa ridcentrets presentation, som visas enligt samma princip som din avlarpresentation. Du kan ändra presentationen när du vill.

Du kan också visa alla de övriga centrens uppgifter genom att klicka på deras namn. I dessa uppgifter kan du jämföra ditt center med andra center och på så sätt se var du behöver göra förbättringar så att ditt center kan flytta upp i rankingen.