Ridcentrets manual

Centrets prestige

Ditt ridcenters prestige är en rankning som visar kvaliteten på ridcentret. Ju högre prestigen är desto mer känt blir ditt center och desto fler inackorderade vill komma dit. Se till att du regelbundet kontrollerar ditt ridcenters prestige för att komma upp i rankerna.

Det beror på många faktorer, som är uppdelade i fem huvudområden.

Ridcentrets komfort

Ditt ridcenters komfortnivå mäts genom att titta på boxarnas kvalitet och de tjänster som du gör tillgängliga för dina inackorderade. Den består alltså av:

  • boxarnas storlek
  • strökvalitet
  • om det finns en dusch i boxarna
  • om mat är fritt tillgängligt för de inackorderade (foder, havre, morötter och sörp)
  • Om du har utrustning tillgänglig för dina inackorderade och kvaliteten på denna utrustning (schabrak, sadel, träns, öronluva, lindor)

Ängsprestige

De ängar som dina inackorderade hästar betar på måste vara bördiga och i tillräckligt antal.

Ridcentrets kapacitet

Ju större ditt ridcenter är och ju fler inackorderade det har desto högre blir prestigen. Den perfekta situationen är om du har 100 boxar (ytterligare boxar ökar inte prestigen) med minst 50% av boxarna upptagna.

De inackorderades färdigheter

Självklart påverkar även de hästar som du inackorderar prestigen hos ditt ridcenter. Den bästa färdigheten hos var och en av dem räknas, förutom för specialhästar.

Tävlingar

De fem tävlingar som ditt center kan hålla i påverkar den totala prestigen hos ditt ridcenter. Se till att ta en titt på den prestige som var och en av dem ger.