Uppfödarhandboken

Dina pass

Pass är en valuta i spelet. De ger dig tillgång till bättre tjänster och produkter än de du kan få med equus.

Pass låter dig:

För att få pass:

  • det finns flera olika betalningsmetoder. Läs mer om dem på pass-sidan.
  • efter 30e dag på Howrse kan du få som mest 100 100 pass pass var 30 dag med hjälp av en mätare som fylls beroende på vad du gör varje dag i spelet
  • du kan få pass när du säljer dina hästar i utbyte mot pass och spelare köper dem.
  • från din 15:e tjänstgöringsdag kan du vinna pass genom att slutföra dagliga mål.

För att få ett pass på ett av dessa sätt måste din e-postadress bekräftas, eller så måste ditt spel bekräftas av en förälder om du är yngre än 16.