Uppfödarhandboken

Din hästs inackordering

När du har uppfostrat hästen, sätt dig på den snabbt i ridcentret för att natta den.

För att göra detta använd länken högst upp till höger på sidan för att välja ett ridcenter. Du kan välja ett ridcenter efter pris eller prestige. Du kan också söka efter en specifik spelares ridcenter genom att tillhandahålla spelarens id.

När du valt ett ridcenter måste du välja längd på vistelsen och därefter bekräfta. Självklart behöver inte alla dina hästar vara inackorderade på ridcenter. Du kan också byta center så ofta du vill.

Du kan förlänga inackorderingen tack vare som placeras bredvid slutdatumet på hästens sida. Ridcentrets ägare bestämmer om de vill acceptera eller neka din förfrågan. Det är också möjligt att be ägaren reservera en box åt dig i ridcentret.

Välja ett center

Ridcentret du väljer kommer att ha inverkan på:

  • Boxstorlek: ju större boxen är desto mer moral får en häst som sover där när den vaknar
  • Kvaliteten på använt strö: ston förlorar mindre energi när de föder om kvaliteten på ströet är bra
  • Pengarna som du tjänar för de uppdrag som din häst klarar av: priset räknas automatiskt ut efter den inackorderades prestige. (priset som visas på ridcentrets sida är summan som ägaren till hästen har fått under ett uppdrag)
  • Ängsprestigen: ju högre ängsprestigen är desto mer foder kan hästen äta gratis när den betar
  • Om mat såsom foder, havre, morötter eller sörpar finns tillgängligt kan du ge det till din häst utan att ta det från förrådet.
  • Utrustning som låter inackorderade få nytta av den gratis om de har den rätta specialiseringen
  • Placering av ridcentret: färdigheter ökar dubbelt så snabbt under turer om placeringen av ridcentret motsvarar den typ av tur din häst är på.

Hästar som blir köpta eller avhysta

Kom ihåg att kolla profilsidan för centret där du vill inackordera din häst för att undvika överraskningar, då du inte kan avbryta hästens inackordering där. Hästen stannar där i det antal dagar du har betalt för. Det finns ett undantag: när spelare köper en häst vars inackordering redan har bokats så kan de avbryta den under 7 dagar efter köpet.

Om din häst blir avhyst från boxen de bodde i för att boxen har blivit för utsliten eller ridcentret har tagits bort:

  • antingen blir du återgäldad för inackorderingssumman som är kvar
  • eller, om återgäldning inte är möjlig, blir din häst förflyttad till en box av samma kvalitet i Ows ridcenter under resten av dess inackordering. Du kan avbryta din hästs inackordering under 7 dagar efter förflyttningen om du vill.

Om du avbryter en hästs inackordering blir du inte återgäldad.