Uppfödarhandboken

Den svarta marknaden

Den svarta marknaden är en märklig och egendomlig plats. Var på din vakt när du färdas dit, föremålen som du hittar där kan vara så kraftfulla att de är skrämmande.

Föremålen på svarta marknaden kan köpas med pass.

Föremålen kan inte överföras från förälder till avkomma. De kan heller inte överföras från en häst till en annan, eller återfås när en häst dör.