Uppfödarhandboken

Uppfödning

Betäckningar

Hästar kan börja avla från 2 år och 6 månader.

Med dina hingstar:

  • Skapa allmänna betäckningserbjudanden med en gräns på 300 per dag.
  • Skapa ett reserverat erbjudande för ett visst sto, inklusive ett av dina egna ston.

Med dina ston:

  • Välj bland de allmänna betäckningarna.
  • Acceptera ett reserverat erbjudande, inklusive från en av dina egna hingstar.

En betäckning kostar mellan 500 equus och 7 500 equus, om det inte är din hingst.

Utöver det tillkommer veterinärskostnader på mellan 100 equus och 2 500 equus, baserat på din Equus-reserv.

Dräktighet

en dräktighet varar i 12 månader. Från och med månad 8 kan du be om ett ultraljud för 50 equus för att veta fölets kön, ras och päls i förväg. När du når denna fas kan stoet bara ta uppdrag. Under månad 12 av dräktigheten måste du ringa veterinären och se till att ditt sto är inackorderat på ett ridcenter. Om du inte ringer veterinären kommer du att förlora fölet.

När fölningen är över kan du döpa fölet och börja ta hand om det. När fölet flyttats från sin mamma vid 6 månader ålder kan du inackordera det på ett ridcenter.

Fölning är den enda handling som kan ske efter midnatt i hästens historik.

Tänk på att det inte nödvändigtvis är fördelaktigt att till exempel avla ett sto som utmärker sig i dressyr med en häst som har snabbhet som sin starka sida. Faktum är att avkomman inte nödvändigtvis blir bättre i var och en av dessa egenskaper. Det är därför bättre att främja avel mellan närliggande raser.

Fölning är en tröttande upplevelse för ett sto. Det måste finnas ett intervall på minst 10 månader mellan födseln av det senaste fölet och nästa betäckning.

Valacker

Du kan kastrera dina hingstar som är mellan två och ett halvt och 6 år gamla. Din häst blir då en valack. Han kommer inte längre kunna föröka sig, men kommer få en bonus (uthållighet: +8, snabbhet: +8, dressyr: +4). Att kastrera en häst tar minst två timmar.

Tänk på att det inte är möjligt att ge Zeus blixt till en valack och att en kastrering är oåterkallelig.

Fölet

Fölningen gick smidigt och ett föl har fötts. Dess ras bestäms av majoritetsrasen hos dess stamfäder om de inte är "renrasiga". Dess päls väljs slumpmässigt bland pälsarna som finns tillgängliga för fölets ras.

Ditt föls kapacitet beror på dess genetiska egenskaper som den fått av sina föräldrar, men också på dess tränings- och tävlingsnivå.

Fölen som du producerar stannar med sin mamma i samma stall tills de är 6 månader gamla. De behöver inte inackorderas under denna period och de livnär sig endast på modersmjölk.

Enhörningar

Enhörningar är mycket sällsynta och förökar sig nästan som vanliga hästar.

Avel är bara möjligt mellan enhörningar av samma ras. Sen behöver du lite tur för att få ett enhörningsföl.

Varje dag kan du aktivera 2 betäckningsomgångar för enhörning, som kan aktiveras när du vill. En omgång aktiveras när du betäcker en enhörningshona, efter att du har bekräftat. Från den stunden har du 60 sekunder på dig att betäcka alla andra enhörningshonor som du vill betäcka.

När du har utnyttjat båda betäckningsomgångarna måste du vänta till nästa dag (efter den dagliga uppdateringen) för att kunna betäcka dina enhörningar igen.

Kom ihåg att du bara kan betäcka ett enhörningsto tidigast 10 riktiga timmar efter dess moders betäckning eller dess senaste betäckning.Därför är det bra om du sprider ut dina betäckningsomgångar.

Åsnor

Åsnor kan bara föröka sig tre gånger under sin livstid och bara med en annan åsna. Detta är den enda art vars genetiska potential minskar med varje generation.
När en åsnehingst sätts upp på försäljningar avbryts alla betäckningserbjudanden den har ute som inte redan accepterats av ett åsnesto.

Arbetshästar

Arbetshästar kan bara avlas 3 gånger under sin livstid, och bara med en annan arbetshäst.

När en arbetshästhingst ställs ut för försäljning ställs framtida betäckningar in som inte ännu har accepterats av ett sto.