Uppfödarhandboken

Genetik

Genetisk potential

En hästs genetiska potential beräknas enligt dess föräldrars genetiska potential och BLUP.

När ett föl har fötts kan dess genetiska potential inte utvecklas mer

Naturliga förmågor och framsteg med färdigheter genom att spela och dela ut uppdrag inkluderas inte i den genetiska potentialen. Detta betyder att en hästs färdigheter kan vara på högre nivå än de siffror som står i deras genetiska potential.

Stjärnor utdelade för ypperlighet

Ypperlighetspriset är en grön stjärna som du hittar under en hästs genetiska potential. Den visar att hästen utmärker sig i den särskilda färdigheten. Den är sällsynt eftersom det är kulmen på uppfödarens trägna arbete när det gäller träning och val av avelsdjur. Det delas ut till ypperliga hästar!

För att få en ypperlighetsstjärna måste hästen ha nått 100% av sin genetiska potential i den färdigheten. Det är möjligt att få ytterligare stjärnor i en färdighet för varje extra 10% genetisk potential som nås i färdigheten.

Ypperlighetsstjärnor ges endast då fölet föds, för en hästs genetiska potential kan inte ändras efter det.

Medfödda färdigheter

Dessa är färdigheter som hästen har ända från födseln. Alla föl har inte nödvändigtvis medfödda färdigheter. De beror på fölets föräldrar, deras genetiska potential och deras BLUP. Sålunda kan ett föl födas med 10% uthållighet till exempel.

Ett föl kan inte födas med negativa färdigheter. Om föräldrarnas genomsnittliga BLUP är under 0, får fölet inga medfödda färdigheter.

Dessa medfödda färdigheter sätts vid födseln. De läggs till den genetiska potentialen.

Observera att de medfödda färdigheterna är integrerade med färdigheterna, det är därför möjligt att överskrida värdet som anges i den genetiska potentialen. Det effektiva värdet är det som räknas som minimikrav för tävlingar.

BLUP

BLUP-värdet är ett genetiskt index. Det har betydelse vid aveln eftersom föräldrarnas BLUP-värden påverkar fölets genetiska potential och färdigheter vid födseln.

Den beräknas enligt:

  • hästens träningsnivå i deras tre bästa färdigheter
  • antalet tävlingar som hästen har vunnit, där det bästa antalet är 20 vinster.
  • hästens ålder. BLUP kan endast nå 100 från 10 års ålder.

Baserat på dessa parametrar kommer BLUP-värdet alltid att vara mellan -100 och +100, -100 är det minsta värdet och +100 är det högsta värdet som en häst kan nå.

Ju högre föräldrarnas genomsnittliga BLUP-värden är, desto högre är chansen att fölet har en bra genetisk potential och naturliga färdigheter.

Om föräldrarnas genomsnittliga BLUP-värde ligger på under 0 kommer inte fölet att ha några naturliga färdigheter.

För att få de bästa möjliga fölen är det bäst att välja hästar med ett högt BLUP-värde som avelspartners, eller i alla fall en positiv, t.ex. hästar som är vältränade och som har gjort bra ifrån sig i tävlingar.