Uppfödarhandboken

Dina avelsdjur

Stuterier

Uppfödningsgårdar låter dig gruppera om hästar som tillhör dig, oavsett vem som är uppfödare.

Du får tillgång när du slutför målen som uppfödarlärling.

Du kan registrera en extra avelsgård per 60 tjänstgöringsdagar, upp till maximalt 5 avelsgårdar.

Genom att prenumerera på ett Pegas-konto kan du registrera upp till 50 stuterier. Du kan dessutom gruppera alla dessa stuterier under fem kategorier, vardera med sin egen färg, för att kunna hitta dem enklare.

Affix

Alla stuterier kan göra sig ett namn på att bygga upp sitt anseende baserat på de hästar de producerar. Du kan registrera ett affix och lägga det till namnet på de hästar som du har producerat. Detta affix kan inte tas bort av framtida ägare till hästar som producerats på ditt stuteri. Du kan inte ge affixet till de hästar som inte föddes på ditt stuteri.

Du får tillgång när du slutför målen som uppfödarlärling.

Du kan skapa ett extra affix per 30 tjänstgöringsdagar. Du får också fler affix genom att prenumerera på ett Pegasus-konto.

Du kan ha flera affix och till exempel sätta ut dem baserat på vilken ras en häst är. Du kan även använda dem för att särskilja linjer inom en specifik uppfödningsgård som är fokuserad på en eller annan ras.

Raserna och den blå stjärnan

Det finns flera olika raser på Howrse, både för hästar och ponnyer. Du kan särskilja renrasiga hästar från dessa blandraser via fliken Genetik på hästarnas blad. Renrasiga hästar har dessutom en blå stjärna på försäljnings- och betäckningssidorna.

Uppfödningsbegränsningar

Genom att sköta om dina hästar kan du hitta åldrandepoäng eller bonusar (spö, burk med fett, osv.) och du får equus (till exempel genom uppdrag eller tävlingar). Dock inaktiveras dessa fördelar när du väcker över 1000 hästar under en och samma dag. De sätts på igen nästföljande dag.