Uppfödarhandboken

Rum och utmaningar

Trösklar och rum

För att klara bestigningar av Olympos måste du ta dig förbi 3 tröskel/trösklar och besegra en boss.

Varje nivå består av 7 rum.

Du börjar i första rummet i tröskel 1.

Varje rum har sin egen utmaning med olika svårighetsgrader:

  • difficulty1Lätt: En slumpvald förmåga krävs för att klara
  • difficulty2Måttlig: Två slumpvalda förmågor krävs för att klara
  • difficulty3Svårt: Tre slumpvalda färdigheter krävs för att klara

Ju svårare utmaning, desto bättre belöning.

Klara utmaningar

För att klara utmaningar måste du samla på dig de nödvändiga förmågorna med gudomliga kort eller boosters.

Du kan välja upp till 3 och hur många boosters du vill.

Sannolikheten för att du ska lyckas med de valda korten visas i procent.

Du måste inte ha 100 % för att klara en utmaning, men allt under det betyder att det finns en viss risk att misslyckas.

Gudomliga korts energi

I Bestigningen av Olympos har varje gudomligt kort en energimätare.

När du har använt ett kort för att klara en utmaning förlorar det 1 energipoäng.

Utmaningar går inte att klara med kort som har slut på energi.

Korten återfår energi via bonusar i slutet av utmaningarna.