Uppfödarhandboken

Bonus

Få bonusar

Du väljer en bonus bland 3 slumpvalda varje gång du klarar en utmaning.

Urvalet beror på svårighetsgrad och nuvarande tröskel.

Typer av bonusar

Det finns 4 bonustyper:

  • manualcardGudomligt kort: Lägg till ett gudomligt kort i handen. Om du redan har 6 gudomliga kort på handen måste du ersätta ett.
  • rowguebonuslevel1Nivåhöjning: Höj nivån på ett eller flera kort. När ett kort går upp i nivå ökar alla förmågor med 1.
  • rowguebonusenergy1Energiåterställning: Återställ ett eller flera korts energi.
  • manualboosterBoosters: Lägg till en booster i förrådet. Använd boosters för att klara rumsutmaningar. De försvinner när du använt dem.

Slutbonusar

I slutet av varje bestigning förlorar du alla bonusar du fått.

Du får dock nya nästa omgång.