Uppfödarhandboken

Belöningar

Gudomliga bossars fragment

Varje seger på toppen av Olympos ger dig fragment av den aktuella bossen.

När du har samlat alla fragment blir bossen del av dina avelsgård.

Varje boss går bara att få en gång.

Du får fragment av den aktuella specialhästen varje gång du besegrar en gudomlig boss. Detta gäller fram till att bossen byts ut.

Den gudomliga bossen i Bestigningen av Olympos byts ut ibland.

Aktuella specialhästar

Du kan vinna fragment av specialhästar under bestigningarna av Olympos.

Du får dem i utmaningar i slutet av trösklar och under särskilda evenemang.

Fragmenten tillhör ett urval specialhästar (5 stycken), och det urvalet ändras till och från.