Uppfödarhandboken

Spelets team

Endast administratörer (vars namn är med blå fetstilad text) och moderatorer (vars namn står med grön text) kan skapa regler och utfärda sanktioner i spelet. Du måste lyssna på deras råd och följa deras instruktioner.

Administratörer är anställda av Owlient som tar hand om den generella skötseln av sajten. Moderatorer är utvalda från spelarna. De finns där för att hjälpa dig när du behöver det och se till att reglerna följs.

Förvaltning : Ow

Moderering : -Jessie-, katten122