Typiskts produktion

Här är hästarna som producerats av Typiskt sedan spelstarten. Dessa hästar har producerats av avelsston och har fötts tack vare deras ansträngningar.

Nuvarande uppfödareHästKänneteckenFärdigheter
Föl Arabiskt fullblod Konstantskimmel
Typiskt AF Konstantskimmel (så) Typiskt
 • Hingst född: 26/01/2023
 • Kön: hingst
 • Ålder: några timmar
 • Storlek: 95 cm
 • Ras: Arabiskt fullblod
 • Uthållighet
  2.3179
 • Snabbhet
  2.8724
 • Dressyr
  2.0954
 • Galopp
  1.9289
 • Trav
  0.6144
 • Hoppning
  1.281
Arbetshäst Baneihäst Linfux
Typiskt Banei linfux (så) Typiskt
 • Hingst född: 26/01/2023
 • Kön: hingst
 • Ålder: några timmar
 • Storlek: 80 cm
 • Ras: Baneihäst
 • Uthållighet
  9.4439
 • Snabbhet
  9.7057
 • Dressyr
  6.4213
 • Galopp
  8.4903
 • Trav
  8.1642
 • Hoppning
  5.474
Arbetshäst Baneihäst Linfux
Typiskt Banei linfux (så) Typiskt
 • Hingst född: 26/01/2023
 • Kön: hingst
 • Ålder: några timmar
 • Storlek: 80 cm
 • Ras: Baneihäst
 • Uthållighet
  9.4439
 • Snabbhet
  9.7057
 • Dressyr
  6.4213
 • Galopp
  8.4903
 • Trav
  8.1642
 • Hoppning
  5.474
Föl Mangalarga Marchador Fux
Typiskt MM fux (så) Typiskt
 • Uthållighet
  1.4354
 • Snabbhet
  1.0388
 • Dressyr
  1.2237
 • Galopp
  0.7604
 • Trav
  0.9995
 • Hoppning
  0.6968
Föl Mangalarga Marchador Fux
Typiskt MM fux (så) Typiskt
 • Uthållighet
  1.4354
 • Snabbhet
  1.0388
 • Dressyr
  1.2237
 • Galopp
  0.7604
 • Trav
  0.9995
 • Hoppning
  0.6968
Föl Mangalarga Marchador Avblekbar skimmel
Typiskt MM avblekbar skimmel (så) Typiskt
 • Uthållighet
  1.3829
 • Snabbhet
  1.0078
 • Dressyr
  1.149
 • Galopp
  0.7263
 • Trav
  0.9353
 • Hoppning
  0.6652
Föl Mangalarga Marchador Avblekbar skimmel
Typiskt MM avblekbar skimmel (så) Typiskt
 • Uthållighet
  1.3829
 • Snabbhet
  1.0078
 • Dressyr
  1.149
 • Galopp
  0.7263
 • Trav
  0.9353
 • Hoppning
  0.6652
Arbetsenhörning Shirehäst Svart
Typiskt Eh Sh Typiskt Enhörning
 • Sto född: 26/01/2023
 • Kön: sto
 • Ålder: några timmar
 • Storlek: 91 cm
 • Ras: Shirehäst
 • Uthållighet
  0.4378
 • Snabbhet
  0.2669
 • Dressyr
  0.3922
 • Galopp
  0.2974
 • Trav
  0.3568
 • Hoppning
  0.3373
Arbetsenhörning Shirehäst Svart
Typiskt Eh Sh Typiskt Enhörning
 • Sto född: 26/01/2023
 • Kön: sto
 • Ålder: några timmar
 • Storlek: 91 cm
 • Ras: Shirehäst
 • Uthållighet
  0.4378
 • Snabbhet
  0.2669
 • Dressyr
  0.3922
 • Galopp
  0.2974
 • Trav
  0.3568
 • Hoppning
  0.3373
den vandrande hästen westernTypisktcinema Western
 • Hingst född: 26/01/2023
 • Kön: hingst
 • Ålder: 3 år 4 månader
 • Storlek: 170 cm
 • Ras: Nomad
 • Uthållighet
  120.528
 • Snabbhet
  299.2415
 • Dressyr
  249.368
 • Galopp
  120.528
 • Trav
  120.528
 • Hoppning
  1149.645