centreaide

Välkommen till hjälpcentret

Gemenskapen svarar på alla dina frågor

Guide för bäst användning av Hjälpcentret

  • Ställ bara frågor som är relaterade till spelet i Hjälpcentret.
  • För att inte fylla Hjälpcentret med dubletter, kontrollera att svaret inte redan finns när du söker innan du ställer en fråga.
  • Kopiera inte svar som redan har postats.
  • Se till att du bara ger en likedefaultoff till de rätta svaren, för att förhindra att nån blir vilseledd.
  • Sprid inte felaktig information.
Se alla de bästa tipsen för att använda Hjälpcentret

Frågor just nu